Vele Pleionscholen doen mee aan de Leerlabs. In twee van deze labs werd de afgelopen door diverse scholen samengewerkt onder het thema ‘eigenaarschap’. Het eerste leerlab leverde een literatuurstudie en praktisch hanteerbare rubrics op voor coaches en leerlingen.

We Own The School

Het tweede leerlab, “Pleion – leerling eigenaar leerproces” is ook volop bezig geweest met theorie en praktijk rondom dat woord.  In de afgelopen twee jaar is er een basis gemaakt door literatuurstudie, een definitie en een taxonomie. Hiermee is een basis gelegd en kunnen we beter spreken over eigenaarschap. We zullen de komende maanden veel de publiciteit zoeken met onze resultaten. Websites als leerling2020, onze eigen websites Pleion en de zojuist gelanceerde We Own The School.

Bordspel

We zien eigenaarschap in de context van onderwijsland als een belangrijk begrip achter een krachtige vernieuwende beweging. Het is voor Pleionscholen een doel geworden om het begrip praktisch hanteerbaar en dus zichtbaar te maken voor leerlingen, docenten en scholen. We hebben met onze producten een manier gevonden om handvaten te bieden die de ontwikkeling naar meer eigenaarschap in de eigen school verder kan brengen. Dit op een manier die alle stakeholders aan tafel krijgt en energie geeft: een bordspel. Het spel We Own The School heeft een eigen website gekregen die nu nationaal en internationaal navolging krijgt. We zijn trots op de positieve aandacht hiervoor.

ICSEI

De leerlabscholen willen dit hun theorie en praktijk op zowel nationaal als internationaal niveau graag delen. De conferentie ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement), afgelopen januari in Singapore en de leerlabbijeenkomsten zien we als ideale gelegenheid om te ontdekken in hoeverre het model standhoudt. Wat denken mensen van onze definitie en taxonomie van eigenaarschap? Hoe willen ze stappen zetten? Spelen internationaal dezelfde zaken rondom eigenaarschap? Is de trend van docent naar coach in het kader van eigenaarschap ook internationaal waarneembaar? Dit soort vragen zijn voor de hele onderwijssector van belang.

De ICSEI is een jaarlijkse conferentie voor schoolontwikkeling en staat in 2018 in het teken van ‘Deepening School Change for Scaling: Principles, Pathways & Partnerships’. De conferentie duurde van 8 januari tot 12 januari 2018 en werdgehouden in Singapore.  We maakten een vlog van onze bevindingen… en die van de internationale gemeenschap. We zijn zeer verheugd met louter positieve reacties.

Website: We Own The School