Pleion school: Montaigne Lyceum

Over Montaigne Lyceum

Het Montaigne Lyceum dankt haar naam aan de Franse filosoof Michel de Montaigne. Zijn ideeën hebben we vertaald in het motto van onze school:
‘Leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld.’
Naast klassieke leslokalen kent de school leer- en werkdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn voor maatwerk, zelfstandig werken en samenwerken. De lessen zijn afwisselend en dynamisch, doordat onze leerlingen zowel reguliere lessen volgen als zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel.

Ons onderwijs bereidt de leerlingen zo goed mogelijk voor op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. Dit doen we zowel binnen de lessen als in projecten en met fraaie (buitenlandse) reizen. Onze leerlingen werken met behulp van een digitaal portfolio aan onze eigen versie van de 21e-eeuwse vaardigheden, de Montaigne skills. De mentor speelt hierbij een hele belangrijke rol. Deze houdt onder andere coachingsgesprekken met de leerling waarin de leerling doelen stelt en reflecteert.

We willen van een Montaigne-leerling kunnen zeggen dat dat hij of zij betrokken is, keuzes kan maken, discipline heeft, inzicht heeft in eigen kunnen, kennis van zaken heeft, kan samenwerken en creatief is.