Pleion school: Hyperion Lyceum

Over Hyperion Lyceum

Wij willen leerlingen opleiden tot empathische en kritische denkers en doeners met een actieve maatschappelijke betrokkenheid.

Samen

Nihil Volentibus Arduum of ‘Voor wie wil is niets te moeilijk’ is ons motto. Onze visie is samengevat in het concept Samen Durven Leren. Op het Hyperion Lyceum werken en leren leerlingen en docenten samen. Onze leerlingen en medewerkers zijn talentvolle, leergierige doeners en denkers die onderdeel zijn van én voorbereid worden op een samenleving die permanent in ontwikkeling is. Samen met ouders en externe partners werken we op basis van vertrouwen aan het steeds beter maken van de school. Wij zijn een school waar iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en communiceert op basis van respect. Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, staan wij met een open blik naar de wereld, voelen wij ons verbonden met onze omgeving en zetten wij ons in voor een duurzame omgang met de planeet.

Durven

Leerlingen en docenten durven initiatief te tonen, te experimenteren en uit te blinken. Wij geloven dat iedereen van nature op zoek is naar kennis en uitdagingen. Dit idee staat dan ook aan de basis van onze didactische uitgangspunten. Ons motto – Voor wie wil is niets te moeilijk – inspireert ons dagelijks handelen. Onze docenten zijn betrokken, hebben passie voor hun vak en willen dit overbrengen aan leerlingen en collega’s. Op het Hyperion Lyceum is ondernemerschap en een onderzoekende houding de norm.

Leren

Het Hyperion Lyceum wil leerlingen zo actief mogelijk laten leren over zichzelf, over anderen en over de wereld. Persoonlijke aandacht, zelfreflectie, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik zijn hierbij essentieel. Wij willen onze leerlingen de best mogelijke toekomstkansen te bieden en bereiden hen op gedegen wijze voor op het eindexamen. In ons onderwijs nemen wetenschap, onderwijstechnologie, talentonwikkeling en musische vorming prominente plaatsen in. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling en bij de actuele wereld om ons heen. Het leerklimaat op het Hyperion Lyceum is daardoor open, eigentijds, inspirerend en ambitieus.