Pleion school: Amadeus Lyceum

Over Amadeus Lyceum

 

De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. Creatief denken en doen worden steeds belangrijker. En dat leer je bij het Amadeus Lyceum.

Ons cultuuronderwijs geeft je de mogelijkheid om je breed te ontplooien. Op onze school kun je je creatieve vermogens, je talenten en vaardigheden volop ontwikkelen.

Omdat iedere leerling anders is en een eigen manier van leren (nodig) heeft, hebben we het vaste patroon van het klassikale onderwijs losgelaten. Je werkt op het Amadeus Lyceum in een vaste ruimte onder begeleiding van vakdocenten en onderwijsassistenten aan opdrachten. Dat doe je in groepjes of meer individueel met de vakdocent en de onderwijsassistent. In een aparte geluidsdichte ruimte, waar plaats is voor één klas, wordt instructie gegeven. De vakdocenten en de onderwijsassistenten helpen jou met de
voortgang van je leerproces en plannen onderwijsactiviteiten waar je aan deel moet nemen, zoals een instructie of een workshop. Zo bieden we echt onderwijs op maat. Of je nu heel makkelijk, snel en zelfstandig leert of je meer begeleiding en structuur nodig hebt.