Pleion school: Arte College

Over Arte College

Het Arte College staat voor eigenzinnig, creatief en uitdagend onderwijs, waar leerlingen zich, in een school die kunst en cultuur als uitgangspunt heeft, ontplooien tot mensen die met een stevige basis het vervolgonderwijs en de maatschappij in gaan.

Een deel van het curriculum staat in het teken van de creatieve ontwikkeling en richt zich op theater en alles wat daarbij komt kijken. Het theater, hart van het Arte College,
biedt een uitdagende en inspirerende omgeving waarin leerlingen:

  • leren zoeken naar nieuwe mogelijkheden in hun eigen (creatieve)ontwikkeling;
  • genieten van een gezamenlijke prestatie;
  • op eigen wijze een bijdrage leveren aan het geheel;
  • onder druk leren presteren en leren werken met deadlines;
  • doelgericht communiceren met de buitenwereld;
  • ondernemen en organiseren.
  • Op het Arte College ben je lid van een gemeenschap.

Het ontwikkelen van kennis en kunde, de creatieve ontwikkeling en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid hoort bij ons onderwijs. Leerlingen leren niet alleen in de school; ook de omgeving wordt nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken. Vanzelfsprekend zal er sprake zijn van nauwe samenwerking met instellingen op het gebied van kunst en cultuur.