Pleion school: De Werkplaats

Over De Werkplaats

 

“De reden waarom ik de naam Werkplaats gekozen heb, is dat ik bij ‘school’ altijd geneigd ben te denken aan iemand die ‘geschoold wordt’ en het mijn bedoeling juist is de kinderen niet te ‘scholen’ maar hun de gelegenheid te geven door allerlei soort werk zich naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen…. Wat ik dus wilde trachten te vormen was inderdaad een plaats om te werken, vandaar de naam.”

uit het boek “Kindergemeenschap” van Kees Boeke

Gebaseerd op het gedachtegoed van Kees is De Werkplaats een moderne school waar wordt geleerd voor het leven. Op onze basisschool en op het voortgezet onderwijs groeien kinderen uit tot eigenstandige en sociale volwassenen.