Pleion school: IJburg College

Over IJburg College

“Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen, in een leergemeenschap”

In een notendop

Het IJburg College is een brede school voor vwo, havo en vmbo. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies vmbo (basis/kader, kader en theoretische leerweg), havo en vwo. Wij stellen minimumeisen aan het basisschooladvies, zodat zo veel mogelijk leerlingen onze school met succes kunnen doorlopen.

Missie & Visie

De missie van het IJburg College is het leren in een leergemeenschap met de motto om de leerlingen daarin zoveel mogelijk te laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Het onderwijsconcept daagt de leerlingen uit om van en met elkaar te leren in de werkelijkheid, in ‘echte’ situaties. Ons visie is helder en gericht op een kleinschalige, veilige leeromgeving waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in een leergemeenschap, waar zij samen leren wie zij zijn hoe zij zich tot anderen verhouden. Leren reflecteren en het ontdekken van kwaliteiten, vaardigheden en leerdoelen opstellen is vanaf de eerste finaleweek al aan de orde. De leerlingen houden dit bij door bewijzen te verzamelen, zoals een portfolio, en presenteren dit meerdere malen per jaar tijdens een POL, ‘Presentatie Over Leren’ presentatie.

In lijn met onze visie hebben we vier kernwaarden vastgesteld voor onze leerlingen waarmee we onze missie en visie voor alle betrokkenen zichtbaar maken, ons positioneren in het Amsterdamse onderwijsveld, en waarmee leerlingen werken aan toekomstgerichte vaardigheden, met aandacht voor eigenaarschap. Lees hieronder wat er onder de kernwaarden wordt verwacht van onze leerlingen:

Leren in een leergemeenschap

 • Je bent onderdeel van onze leergemeenschap, samen met je ouders/verzorgers, mentor, docenten en al onze medewerkers;
 • Je hebt dagelijks contact met je mentor/coach;
 • Je leert in kleine deelscholen van 150 tot 175 leerlingen;
 • Je leert in een veilig, rustig onderwijsklimaat;
 • Je leert de hele dag door, in een duidelijk ritme.

Leren van en met elkaar

 • Je leert samen, met leerlingen van alle niveaus en in verschillende groepen;
 • Je leert de drie kwaliteiten van de leergemeenschap: initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen;
 • Je leert samen, maar wel op je eigen niveau en op je eigen manier.

Leren voor de toekomst

 • Je leert in de werkelijkheid. Wat je leert is betekenisvol en staat in verbinding met ‘de echte wereld’;
 • Je leert in samenhang, onder andere aan de hand van thema’s, realistische opdrachten en projecten;
 • Je leert behalve vakinhoudelijke kennis ook allerlei toekomstgerichte vaardigheden;
 • Je leert in een digitale omgeving, met behulp van een iPad.

Leren vanuit eigenaarschap

 • Je vraagt en krijgt feedback op je leerproces, waardoor je beter begrijpt wat je al kan en weet en wat je kunt doen om nog meer te leren;
 • Je reflecteert op je eigen kwaliteiten en je bent trots op je prestaties;
 • Je hebt invloed op de manier waarop je mag en kunt leren;
 • Je krijgt kansen en wordt uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen.

Leren in de werkelijkheid

Naast het uitnodigen van ouders komen er ook regelmatig professionals over de vloer tijdens de finaleweken voor het afnemen van mondelinge toetsen. De leerlingen leren bijvoorbeeld zo te solliciteren of een financiering aanvragen bij een echte bankmedewerker of het zelfstandig regelen van een stage bij een non-profit organisatie. Ook excursies vormen een vanzelfsprekend onderdeel van ons lesprogramma en onze leeractiviteiten. In elk leerjaar kent een meerdaagse excursie, vaak naar het buitenland. Omdat ‘leren van en met elkaar’ ook hier centraal staat, verblijven onze leerlingen in het buitenland vaak in gastgezinnen. Daarnaast gaan onze leerlingen tijdens het schooljaar regelmatig op pad, soms op IJburg maar ook naar andere delen van de stad of het land. Binnen de stadsgrenzen reizen onze leerlingen zelfstandig; daarbuiten wordt het vervoer in de meeste gevallen door de school geregeld.

Gezonde school

Het aanbod van onze schoolkantine, het Grand Café, wordt samengesteld op basis van de adviezen van het Nederlandse Voedingscentrum. Om die reden zijn er in het IJburg College geen snoep- of frisdrankautomaten te vinden. Roken is op school, op het schoolplein, in de directe nabijheid van de school en tijdens álle schoolactiviteiten verboden. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen helemaal niet roken, ook niet als zij zich na schooltijd nog in de omgeving van onze school bevinden.

Onze mentoren/coaches en sportexperts zijn alert op overgewicht bij leerlingen en sturen daarin op gedragsverandering. Wij stimuleren dat alle leerlingen over een fiets beschikken die ze bij excursies van hun stam- of coachgroep kunnen gebruiken.

 

Het IJburg College vindt het belangrijk dat leerlingen de wereld leren begrijpen en zij hun blik verbreden. Tevens hecht het IJburg College waarde aan het feit dat leerlingen zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze schoolwebsite: www.ijburgcollege.nl