Pleion school: UniC

Over UniC

We leven in een snel veranderende samenleving, waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt. Zo’n dynamische omgeving vraagt om onderwijs waarin kinderen worden voorbereid op de wereld van morgen. Op UniC krijgen leerlingen niet alleen kennis mee, maar ontwikkelen zij zich ook op andere gebieden. Vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. UniC heeft als doel om in 2020 een ondernemende leergemeenschap te zijn. Een die met behulp van moderne middelen elke leerling de ideale leerroute biedt om zijn/haar toekomst vorm te geven. Niet alleen, maar samen met anderen en in verbinding met de wereld om hen heen.

Zelf denken en samen leven

UniC is een havo-/vwo-school die is gebouwd op humanistische uitgangspunten: zelf denken en samen leven. Bepalende waarden daarbij zijn onder andere eigenheid, verbondenheid en autonomie.

  • Eigenheid: durf jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen
  • Verbondenheid: onderhoud een respectvolle relatie met je omgeving
  • Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust

Binnen onze leer- en leefgemeenschap creëren we vanuit deze gedeelde waarden verbinding tussen alle leden (leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen). UniC kenmerkt zich daarnaast door een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat.

Ondernemend leren

Op UniC krijgen leerlingen naast het reguliere lesprogramma de ruimte zich te ontwikkelen op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen en leiderschap. Daarnaast kenmerkt ons onderwijs zich door de volgende punten:

  • Leerlingen oefenen met maatschappelijke en actuele situaties (challenges in de bovenbouw)
  • Leerlingen ontdekken hoe je effectief kunt samenwerken (Maatjescirkels)
  • Leerlingen ontwikkelen een kritische en onderzoekende houding
  • Er wordt intensief gebruik gemaakt van ICT- en multimediatoepassingen
  • Leerlingen ontwikkelen hun talent, tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid (MotiVaktie)
  • Leerlingen worden intensief begeleid (actief mentoraat)

Binnen UniC wordt door het team op een professionele manier samengewerkt: medewerkers blijven zich ontwikkelen, hebben een open houding, werken nauw samen en geven elkaar feedback. Mede dankzij de succesvolle verbinding aan het traject leerKRACHT blijven we hierin groeien. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen op UniC een diploma halen met méér waarde.