WORKSHOPS PLEION

RONDE 1

 

Eigenaarschap in de kunstvakken

Het Arte College is een cultuurprofiel school met een ruim aanbod aan kunstvakken en kunsteducatieve projecten. Renée van Schijndel en Door Heijne, allebei theaterdocent, gaan samen met de deelnemers in deze workshop de verschillende aspecten van eigenaarschap onderzoeken in het licht van de kunstvakken.

Door docenten Renée van Schijndel & Door Heijne – Arte College

 

Hét alternatief voor het traditionele boekverslag

Ben je geïnteresseerd in een werkvorm die het traditionele boekverslag (deels) zou kunnen vervangen? Dan is de Literatuur Cirkel wellicht iets voor jou. Een Literatuur Cirkel is een activerende werkvorm die leerlingen stimuleert om literatuur te lezen en te bespreken. Elke leerling krijgt de kans om in een kleine groep, ofwel cirkel, en op gestructureerde en productieve wijze inzichten te bespreken en te bediscussiëren. De leerling past hierbij analytische, kritische, communicatieve en creatieve vaardigheden toe.

Door docent Mario Martinus – Wateringse Veld College

 

Zo stimuleer je het creatieve vermogen van jouw leerling

In het kader van het NRO-onderzoek naar Toekomstig Onderwijs heeft het Amadeus Lyceum een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking kunnen experts gebruiken om opdrachten in het curriculum zo in te richten dat deze de creativiteit van de leerlingen stimuleren. In deze workshop ga je je eigen opdracht aan de hand van de handreiking evalueren.

Door docent Reinier Gruijters – Amadeus Lyceum

 

Hoe werkt didactisch coachen binnen het thema-onderwijs?

In deze workshop krijg je een beeld van hoe het Corlaer College omgaat met didactische coaching binnen het thema-onderwijs. Deelnemers leven zich aan de hand van een aantal voorbeeldcasussen in verschillende rollen in (leerling; docent; ondersteuner et cetera.). Op deze manier krijg je een beeld van hoe projectonderwijs is vormgegeven en hoe het Corlaer College het leerproces van leerlingen begeleidt.

Door docenten Eddy Sterk en Gepko Hahn – Corlaer College

 

Hoe werkt het leerlingportfolio op Peppels?

In deze workshop ga je aan de slag op het platform Peppels. Op dit platform houden leerlingen op het Montaigne Lyceum een ontwikkelingsportfolio bij waarop het onderwijs is afgestemd op hun eigen leerdoelen. In deze workshop leer je hoe je Peppels in kunt zetten bij gesprekken tussen mentor en leerlingen en hoe je een opdracht voor een vak klaarzet. Daarnaast leer je hoe de leerling Peppels zelf in kan zetten als portfolio.

Door docent Monique van der Steen – Montaigne Lyceum en eigenaar Peppels, Thom de Vries

 

Hoe pak je internationalisering aan op school?

Op de SSgN in Nijmegen wordt al meer dan 25 jaar gewerkt met een groot uitwisselingsprogramma. Honderden leerlingen krijgen elk jaar de kans om een partner uit het buitenland te ontvangen en te bezoeken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidiestromen van Erasmus+. Welke mogelijkheden liggen er, en waar zou je kunnen beginnen? Deze workshop is voornamelijk gericht op het delen van good practices en het verstrekken van informatie over subsidiemogelijkheden.

Door docent Robbert Gommans – Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

 

Coaching bij Niekée en Agora – hoe doen ze dat?

Coaching is in het onderwijs van Niekée en Agora een wezenlijk onderdeel in de begeleiding van leerlingen. Het leidt tot een vergroting van het eigenaarschap van de leerling en tot een toegenomen ouderbetrokkenheid. In deze workshop laten de docenten je praktijkvoorbeelden zien van coachgesprekken die ze op school uitvoeren. Ook gaan ze met je in dialoog over hoe je het voeren coachgesprekken in het rooster van de school kunt verankeren.

Door docenten Richard Coenen en Aimée Dalemans

 

RONDE 2

Hoe laat je je leerlingen in hun eigen tempo leren?

De vaardigheden die leerlingen leren staan vast. Maar iedere leerling heeft zijn eigen leerstrategie en zijn eigen tempo. De Nieuwste School heeft het leermateriaal zo aangepast dat de leerlingen er in hun eigen tempo (in groepjes of alleen) mee aan de slag kunnen. De docenten begeleiden de leerlingen om de stof eigen te maken en deze toe te passen in andere situaties. Wil jij weten hoe zij dit aanpakken? Kom dan naar deze workshop.

Door docent Fabian Thérou – De Nieuwste School

 

Eigenaarschap bij ouders

De Werkplaats kent een rijke traditie van ouderbetrokkenheid. Het afgelopen jaar heeft de schoolleiding samen met de ouderraad gezocht naar nieuwe vormen van contact tussen ouders en school. Dat was een pittig proces waarbij de wederzijdse verwachtingen niet samenvielen. De opbrengsten van dat proces, maar ook het proces zelf worden in deze workshop beschreven. Krijg antwoord op vragen als: “Welke eisen stelt het eigenaarschap van kinderen over hun leerproces aan de rol van een ouder? Hoe leren ouders die rol in te nemen? In welke mate zijn ouders ook eigenaar van de school?”

Door rector Jeroen Croes – De Werkplaats

 

Zelfsturende teams op het Vathorst College – kansen en valkuilen

Het Vathorst College is begonnen met zelfsturende teams. Daarbij komen een aantal inhoudelijke organisatorische beslissingen en uitdagingen kijken. Voor de teams, maar ook voor de schoolleiders, wiens rollen daardoor veranderen. De zelfsturende teams kun je inzetten voor bijvoorbeeld ontwikkeltijd. In deze workshop worden goede voorbeelden, mogelijkheden, uitdagingen en valkuilen besproken.

Door docent en conrector Arnoud Alting van Geusau en rector Jasmijn Kester – Vathorst College

 

Hoe bedenk je een vakoverstijgend project?

Op het IJburg College worden leerlingen ondersteund bij het zoeken naar samenhang tussen de kennis en vaardigheden die bij verschillende vakken-en leergebieden wordt aangeboden. Dat noemen ze ‘leren in de werkelijkheid’. Leerlingen leren daarbij zoveel mogelijk over ‘echte situaties’. Uiteindelijk werken ze toe naar een finale opdracht. In deze workshop leer je om na te denken over de samenhang en dit zelf te vertalen naar een gezamenlijk thema of project. Je ervaart het belang van samenwerken met andere docenten aan een thema.

Door docent Marc van Gent – IJburg College

 

Zo vorm je je eigen curriculum

Op het Hyperion Lyceum worden er vier ‘nieuwe’ vakken gegeven, die door leerlingen inmiddels als vanzelfsprekend worden gezien: Logica & Argumentatieleer, Grote Denkers, Lifestyle Informatics en Drama & Rede. Nog steeds worden deze vakken bijgeschaafd op de behoeftes van leerlingen en de actualiteit. Hoe zou jij het curriculum op jouw school willen veranderen? Zou je vakken samenvoegen of iets toevoegen? En hoe zou je dit aanpakken? In deze actieve workshop loop je de deur uit met nieuwe ideeën voor het curriculum op jouw school.

Door docent Heleen Booy – Hyperion Lyceum

 

Design Thinking toepassen op jouw school

Op het UniC werken leerlingen aan vakoverstijgende Challenges volgens de methodiek Design Thinking. Leerlingen doorlopen een ontwerpcyclus om tot een oplossing te komen voor een probleem waarbij ze zich eerst inleven in een vraagstuk. In deze workshop doorloop je deze cyclus met behulp van diverse werkvormen. Je proeft aan Design Thinking als methodiek en je gaat naar huis met een prototype oplossing voor een casus uit jouw praktijk.

Door docenten Annet Willigenburg en Hanneke de Graaff – UniC

 

Teamteaching meets vakoverstijgend onderwijs

Het Orion Lyceum biedt vakoverstijgend onderwijs binnen een authentieke context. Ze hebben twee onderwijskundige concepten bedacht binnen de vakgroepen alfa en bèta: het Taalatelier en Science. Wat houden deze concepten in? Hoe gaat teamteaching in zijn werk? En wat levert het jou als docent op?

Door docenten Bob Clerx & Monique de Bie – Orion Lyceum