1. Eigenaarschap door de bril van leerlingen

Door leerlingen Itske, Laura, Dave en Stijn met Ingrid Peters – De Nieuwste School

Waar gaat het over? 

Het uitgangspunt van de Nieuwste School is dat de leerling eigenaar is van zijn/haar eigen leven en leren. In deze workshop gaan leerlingen van de Nieuwste School met je in gesprek over hoe eigenaarschap over leren er voor hun concreet uit ziet. Dit gebeurt aan de hand van good practices en stellingen. De leerlingen leiden in deze workshop de rondetafelgesprekken.

Waar kan ik als deelnemer mee aan de slag?

Je krijgt handvatten voor hoe je als leerling of docent het gesprek kunt voeren over eigenaarschap. Je leert ruimte voor eigenaarschap te herkennen maar ook te creëren. Daarnaast leer je hoe je als leerling mee kan denken en ontwikkelen in teamvergaderingen van docenten. Kortom, je doet ideeën op over wat je morgen anders kunt doen!

Voor wie?

Voor leerlingen en docenten

2. Didactisch Coachen

Door Rick Peeters – Corlaer College

Waar gaat het over?
Het principe van didactisch coachen is gericht op het vinden van een goede balans tussen aanwijzingen geven, vragen stellen en feedback geven. Daarbij is de relatie belangrijk en ben jij samen met de leerling aan het stuur. Wil je als docent leerlingen in een positievere, krachtigere leerstand en hen aanzetten tot nadenken? Dan is de workshop ‘didactisch coachen’ iets voor jou!

Waar kunnen deelnemers morgen mee aan de slag?

In de workshop krijg je handvatten aangereikt waarmee je als didactisch coach leerlingen stimuleert regie over hun leerproces te nemen en zodat zij tot betere leerresultaten komen.

Voor wie?

Docenten

3. Eigentijds toetsen in de praktijk 

Daan Beelen en Sam Kleinsmann (workshopleiders) + Wilco, Julia en Tijn uit de 2e klas (leerling workshop leiders)– Arte College

Waar gaat het over:

Wat houdt eigentijds toetsen in en hoe kan dat eruitzien in de praktijk? Vanuit ervaringen met lessen LO worden een aantal instrumenten geïntroduceerd die het mogelijk maakt om formatief toetsen praktisch vorm te geven. Daarnaast wordt er ingegaan op de voordelen van deze manieren van eigentijds toetsen, zoals het vergroten van de zelfregulatie en het deels verantwoordelijk maken van leerlingen voor klassenmanagement via de iPad.
Verwacht een interactieve workshop waarin leerlingen even docent kunnen zijn en docenten even leerling!

Waar kan je als deelnemer direct mee aan de slag? 

Na het volgen van de workshop heb je handvatten om te werken met rubrics gericht op formatief toetsen binnen de lessituatie van elk vak. En heb je inzicht waarmee je leerlingen deels eigenaar kan maken van het klassenmanagement.

Voor wie?

Docenten en leerlingen

4. Opleiden in de school 

Door Emile Heussen – Hyperion Lyceum

Waar gaat het over: 

In deze praktische workshop maken schoolopleiders, docentcoaches en werkplekbegeleiders van Pleionscholen kennis met elkaar. Ze wisselen informatie uit en worden door leerlingen geholpen om met open blik en open vragen de vanzelfsprekendheden en aannames ter discussie te stellen. Als leerling ben je een waardevolle informatiebron, omdat jij de ervaringsdeskundige bent in de dagelijkse omgang met startende docenten.

Waar kan je als deelnemer direct mee aan de slag? 

Je verlaat de workshop met een praktisch plan van aanpak voor de korte termijn op je eigen school: wat kan anders, wat kan beter, waar stop ik mee, wat kan ik beter borgen? En hoe doe ik dat allemaal? Leerlingen hebben schoolopleiders, docentcoaches en werkplekbegeleiders geholpen om stagiairs en startende docenten beter te begeleiden. Je begrijpt iets beter waarom het zo moeilijk is om te starten als stagiair of docent en wat er in de scholen allemaal gebeurt om nieuwe docenten en stagiairs zo goed mogelijk te helpen om nog beter voor de klas te staan.

Voor wie?

Leerlingen, docentcoaches, schoolopleiders, werkplekbegeleiders en schoolleiders

5. Leerlingenarena

Door Edith van Doorn van De Werkplaats en Lucas Bezembinder van Spinoza21

Waar gaat het over:

Als leerling ga je in gesprek met docenten over hoe jij jouw onderwijs ervaart. En als docent kan je aan leerlingen vragen over onderwijs stellen die je altijd al wilde vragen. Wat vinden leerlingen nu belangrijk op school? En wat betekent dat voor jou als docent?

Er is geen vast gespreksthema, we gaan spontaan in gesprek op basis van meningen die leerlingen willen delen en op de vragen die leraren kunnen stellen aan leerlingen.

Waar kan je als deelnemer direct mee aan de slag?

Als leerling krijg je de kans om je mening te geven en zo leer je docenten wat je van het onderwijs vindt. Wat is voor jou belangrijk? Deze kennis maakt iedere docent bewust van wat leerlingen belangrijk vinden, iets wat van grote waarde is!

Voor wie?

Leerlingen en docenten

6. Formatief evalueren

Door Jeske Weerheijm – UniC

Waar gaat het over:  

Tijdens deze workshop maak je op een praktische en interactieve manier kennis met formatieve evaluatie. Je gaat actief aan de slag met een praktijkvoorbeeld waarbij het resultaat van formatieve evaluatie direct zichtbaar is. Om ervoor te zorgen dat je morgen direct aan de slag kan, worden er volop ideeën en best practices gedeeld.

Waar kan je als deelnemer direct mee aan de slag?

Aan het eind van de workshop heb je voldoende kennis en inspiratie opgedaan om de eerste stappen te zetten met formatieve evaluatie in jouw lessen.

Voor wie?

Leerlingen en docenten

7. Studielabs, leerhuizen en domeinen: wat heb je eraan en wat werkt?

Door Simon Verwer en Elly Loman – Hyperion Lyceum

Waar gaat het over:  

Op veel PLEION-scholen wordt gewerkt met studielabs, leerhuizen of domeinen: grotere ruimtes waar meerdere groepen leerlingen tegelijkertijd aan het leren zijn. In deze actieve workshop bespreken leerlingen, docenten en schoolleiders de verschillende werkwijze van het leerpleinleren van en met elkaar. Hierbij komt voornamelijk aan bod hoe zij het aanpakken en wat zij precies doen. We wisselen met name concrete onderwijsopzetten uit die aantoonbaar werken. Daardoor inspireren we elkaar en kunnen we de werkwijze van iedere school verrijken en verbreden.

Waar kan je als deelnemer direct mee aan de slag? 

Aan het eind van de workshop heb je inspiratie en ideeën om het leerpleinleren op je eigen school nog effectiever en motiverender te maken.

Voor wie?

Leerlingen, docenten en schoolleiders

8. Kunst en Cultuur als voertuig voor het leren, op weg naar een cultuurgebonden curriculum 

Door Reinier Gruijters en Suzanne Verouden – Amadeus Lyceum

Waar gaat het over?

Op het Amadeus Lyceum wordt gewerkt met een cultuurcurriculum. Dat houdt in dat de vakken vanuit een kunst en cultuur perspectief zoveel mogelijk op elkaar zijn aangesloten. De Cultuurgebonden Curriculum projecten (CGC) die plaatsvinden op de school zijn altijd vakoverstijgend, onderdeel van het curriculum en in samenwerking met culture partners. Vanuit praktijk en ervaring worden in deze workshop concrete handvatten gedeeld over het opzetten van CGC-projecten binnen je eigen school.

Waar kan je als deelnemer direct mee aan de slag?

Na deze workshop ben je bekend met het raamwerk van een CGC-project en heb je je eigen project in de steigers gezet. Hiermee maak je jouw schoolleiding enthousiast en draai jij volgend jaar jouw eigen vakoverstijgende project.

Voor wie?

Leerlingen, docenten en schoolleiders

9. Speel het eigenaarschapsspel ‘We Own The School’

Door Freek Wevers – Agora Amsterdam NOW en Tessa van Stek – De Werkplaats

Waar gaat het over?

Het bordspel ‘We Own The School’ is een werkvorm om een gesprek op gang te brengen over ‘eigenaarschap van leren’ en hoe de school dat kan bevorderen. Het spel kan door leerlingen, docenten en schoolleiders worden gespeeld en dient als instrument om het eigenaarschap binnen de school in gang te zetten en te vergroten. Inmiddels is het spel op veel scholen gespeeld en wordt op basis van de data-analyse en notities bij het spel samen met scholen gewerkt aan onderwijskundige ontwikkelingen in de school.

Waar kunnen deelnemers morgen mee aan de slag?

Het spel geeft inzicht in hoe eigenaarschap door de spelers wordt ervaren en levert daarmee waardevolle ideeën op. Samen met leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding kan deze tool een mooie opstap zijn voor een nieuw schoolplan of koersplan.

Voor wie?

Leerlingen, docenten en schoolleiders

10. Gezamenlijk lesontwerp

Door Laura Bouman – Spinoza21

In deze workshop word je van A tot Z meegenomen in hoe op Spinoza2first vakoverstijgend gewerkt wordt en hoe docenten daarbij los van methodes lesgeven. Ook ga je zelf aan de slag met een praktijkvoorbeeld, waarbij je uitgedaagd wordt om met een frisse blik naar leerdoelen te kijken. Tot slot krijg je tips over hoe deze vorm van onderwijs het beste georganiseerd kan worden binnen jouw team.  

 

Waar kunnen deelnemers morgen mee aan de slag? 

Na deze workshops heb je handvatten opgedaan om collega’s aan te spreken op samenwerking met betrekking tot vakoverstijgend onderwijs. Ook heb je ideeën opgedaan om leerlingen meer keuzes te geven binnen jouw onderwijs.  

 

Voor wie? 

Leerlingen, docenten en schoolleiders. Om echt het gesprek over vakoverstijgend onderwijs te kunnen voeren, raden we je aan om juist met collega’s van verschillende vaksecties te komen!