Platform Eigentijds Onderwijs

Laatste ontwikkeling

Over PLEION

PLEION staat voor Platform eigentijds onderwijs en wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Hoewel iedere school anders is, spreken we gerust van eenheid in verscheidenheid.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Op onze scholen vormen leerlingen samen met de professionals een leergemeenschap. Samen bereiken wij gemeenschappelijke onderwijsdoelen van kwalificatie, socialisatie, identiteit en persoonsvorming. Het onderwijs maken we tenslotte samen: leerlingen met hun eigen team en PLEION scholen samen.

We willen dat alle betrokkenen constant worden uitgedaagd zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Onderwijs is veel meer dan lesgeven. Het gaat ons er om eigenaarschap bij het leren te creëren. Dit raakt aan de pedagogiek, de didactiek, de begeleiding van het leerproces en vele andere facetten. Het gaat over samenwerken met aandacht voor kritische (zelf-) reflectie en onderzoekend leren. Een professional heeft in de visie van PLEION een onderzoekende houding t.o.v. van de eigen professionele ontwikkeling, de ontwikkeling van het onderwijs en de school. Iedereen beseft dat er een bijdrage geleverd wordt aan de kwaliteit van onderwijs.