Leerlingen adviseren de school met spel We Own The School

Op Pleion-scholen, en het Orion Lyceum is het eigenaarschap van leerlingen een groot goed. Het Orion is op zoek naar manieren om dit te onderzoeken en te vergroten. En we proberen iedereen aan tafel te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Dus: hoe denken leerlingen daar zelf over? Wat vinden docenten? En hoe komen die ideeën bij elkaar? Docent Erik Denessen ging aan tafel en speelde met zes onderbouwleerlingen het spel. Hij noteerde de resultaten. Ook interviewde hij de leerlingen om er achter te komen waar de leerlingen tevreden over zijn in het hier en nu, en wat beter kan. Dit advies wordt meegenomen in de aanstaande sessie van het spel waar de docenten aan de beurt zijn. Video link

Achtergrond: eigenaarschap op de Pleion-scholen

Eerder berichtten we al over de leerlabs, waarin de Pleion-scholen vanuit hun gedeelde zoektocht naar eigenaarschap tot concrete tools kwamen. Een lichten we hier uit. Het mede door Pleion-docenten bedachte spel We Own The School wordt momenteel op diverse plaatsen in Nederland en in het buitenland onder de aandacht gebracht. De spellen worden in Nederlandse en Engelse versies gemaakt. Het spel is gratis te downloaden op weowntheschool.nl . Het spel en begeleiding kan worden aangevraagd.  De makers geven uitleg en advies over de mogelijkheden om tot schoolontwikkeling te komen. Schoolinfo van Leerling2020 zorgt voor de financiele ondersteuning van dit project, dat een verlenging is van de Leerlabs. De Pleion-scholen waarderen de diverse opbrengsten van de Leerlabs zo dat ze hebben besloten een eigen leerlab op te richten om de ontwikkelingen te bestendigen.